Hoe ontwerpt u een folder of flyers?

Een brochure is een heel effectief hulpmiddel indien het past bij de drager en is afgestemd op uw doelgroep! Hieronder een paar principes en basisregels om er een succes van te maken:

 

Zorg dat beleving centraal staat: gebruik bij voorkeur foto’s van bezoekers en ervaringen dan van gebouwen of voorwerpen.

Vermeld sociale netwerken: ontvangt u positieve berichten op uw sociale-mediasites? Noem ze in uw brochure. Uw doelgroep kan dan meer informatie over u opzoeken op het internet.

Richt u op vrouwen: internationaal onderzoek heeft uitgewezen dat het in meerderheid vrouwen zijn die displays en de folders daarin gebruiken. Stem uw materiaal af op deze doelgroep!

 

Technische aspecten:

Afmetingen: onze displays zijn geschikt voor folders tot A4-formaat, maar we adviseren 10 cm x 21 cm (US-formaat).

Papier: houd u aan de volgende papiergewichten om te verzekeren dat uw folders netjes in de displays blijven staan: flyer (1 luik): minimaal 200 g / folder 2 of 3 luiken: minimaal 135 gr.

De inhoud:

Titel: deze moet de aandacht van uw doelgroep trekken. De titel is duidelijk en informatief, moet zich in het bovenste derde deel van uw brochure bevinden en uitstekend leesbaar zijn. Deze wordt op de achterkant van de folder herhaald voor het geval een lezer het document omgekeerd terugplaatst in de display.

Afbeeldingen: de aantrekkelijkheid van het document is grotendeels afhankelijk van de foto’s en illustraties.

Essentieel: de technische en esthetische kwaliteit van uw foto’s. Een sober concept is altijd het meest aantrekkelijk (vermijd presentaties van het type ‘patchwork’ en exotische lettertypen)

Informatie: vermeld uw gegevens aan de achterzijde van de folder, eventueel met een plattegrond en aangevuld met informatie over het openbaar vervoer naar uw locatie. Vergeet niet uw openingstijden, tarieven en een koppeling naar uw website te vermelden!

 

Talen: vertaal de belangrijke onderdelen van uw boodschap.

 

Het milieu:

Gebruik bij voorkeur FSC-papier of gerecycleerd papier en plantaardige inkt. Print alleen de benodigde hoeveelheden. Onze distributiemethode garanderen dat uw folders optimaal worden gebruikt en voorkomen verspilling!

 

Als u offset drukken of de grafische elementen aan ons toevertrouwt:

We accepteren alleen pdf-bestanden/CMYK/300 dpi/+2 mm afloop/bestanden die voldoen aan de Medibel-normen. Logo’s moeten ons worden toegestuurd als EPS- of PDF-vectorbestand.

 

Als u digitaal drukken of uw online communicatie aan ons toevertrouwt:

Alle gangbare bestanden van het type .jpg / .gif / .png in RGB / min. 150 dpi